Tehran
Mostly Cloudy

جشنواره

شرایط دریافت بن خرید

جشنــــــــواره پاییزمستان

  1. هر 10 میلیون ریال خرید از فروشگاه هایی که با برچسب عضویت در باشگاه مشتریان بازار بزرگ دلگشا مشخص شده اند شامل 500 هزار ریال بن هدیه خرید از بازار بزرگ دلگشا می گردد.
  2. لطفاً با در دست داشتن رسید مهر شده دستگاه pos به کانتر CRM (ارتباط با مشتریان) مراجعه فرمایید.
  3. برای مشتریانی که عضو باشگاه مشتریان بازار بزرگ دلگشا نباشند، 10 میلیون ریال خرید اول جهت ثبت نام در باشگاه مشتریان و خرید های بعدی جهت دریافت بن هدیه لحاظ می گردد. (در صورتی که خرید اول بالای 20 میلیون ریال باشد، شامل 2 بن هدیه و ثبت نام در باشگاه مشتریان خواهد شد.)
  4. فروشگاه هایی که با لیبل عضویت در باشگاه مشتریان بازار بزرگ دلگشا مشخص شده اند، پذیرنده بن های هدیه شما خواهند بود.
  5. اعتبار استفاده از بن های هدیه تا پایان تاریخ درج شده روی بن می باشد.